Textilmaskiner:                               

Then Jet, garn, bom, färg- och kemikaliekök, styrning
Küsters  Kalandrar, foulard, tvätt- och färgmaskiner kontinue
Pleva Beröringsfri, defektering av temp och fukt, styr- och riktmaskiner  
Roaches  Labmaskiner
Lüraflex  Gummivalsar, bredsträckvalsar 
Honegger Kard- och ruggbeslag